PROTOCOLS TEMPORADA 2021

PROTOCOLS TEMPORADA 2021

  En aquest protocol es marquen les pautes d’accés i evacuació de la platea del Teatre de La Passió d’Esparreguera. Es detallaran les tasques i els responsables, com també els timings a seguir. Accés a salaL’accés a la Sala s’iniciarà com a mínim 40 minuts abans...