Restaurant Com a casa

(1,3 km 19 min caminant)
Disponibilitat per a grups, màxim 37 persones
Accessible

Carrer de la vinya núm. 7. Esparreguera

Cuina tradicional
Menú 19,5 €

}

Horari:
Dilluns a divendres de 7h a 17h
Dissabte i diumenge de 8h a 17.30h

Tlf. 600 619 771