Som clars

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Transparència

DADES GENERALS

La Passió d’Esparreguera és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu dur a terme tot un seguit d’activitats culturals, fent especial èmfasi en la vessant social de la cultura

La principal activitat de la Fundació Privada de la Passió d’Esparreguera i la seva raó de ser és representar, mantenir i reforçar l’espectacle de la Passió, una tradició arrelada a la vila des de fa més de quatre-cents anys. Aquest espectacle ha estat declarat festa tradicional d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya, segons què disposa la Disposició Addicional del Decret 413/1983, de 30 de setembre (DOGC núm. 373, de 19 d’octubre de 1983).

Dins dels propòsits de la Fundació hi ha la creació i foment de totes aquelles activitats culturals, recreatives i esportives, les quals vagin destinades al cultiu intel·lectual i d’esplai tant dels col·laboradors i col·laboradores de l’entitat com de qualsevol altre col·lectiu.

Una altra de les seves finalitats és contribuir a la preservació de la llengua i la cultura catalanes, potenciant totes aquelles manifestacions creatives que prioritzin l’ús del català.

FUNDACIÓ PRIVADA DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA es va constituir el 2005 amb NIF G63806756 i seu actual a l’Av. Francesc Marimon, núm. 83-89, del terme municipal d’Esparreguera (CP 08292), Barcelona, amb inscripció en el Registre d’Entitats Municipal núm. 34, i al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya Secció 1a, número 2119.

Entitat guardonada per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi 2012.

En números

Consulta els Estatuts i el Certificat de Càrrecs de La Passió >>

Estatuts de la Fundació

Certificat CÀRRECS PATRONAT 2023
per inscriure