Som clars

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Transparència

DADES GENERALS

La Passió d’Esparreguera és una entitat sense ànim de lucre que te com objecte portar a terme activitats culturals, la majoria amb una vesant social.

La principal activitat de la entitat Fundació Privada de la Passió d’Esparreguera és l’espectacle de la Passió que manté una tradició arrelada a la vila des de fa més de quatre-cents anys.

Cal remarcar que la Fundació, es una entitat sense ànim de lucre i auditada.

La Fundació té per objecte dur a terme les tradicionals representacions de “La Passió d’Esparreguera”, espectacle declarat festa tradicional d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya, segons què disposa la Disposició Addicional del Decret 413/1983, de 30 de setembre (DOGC núm. 373, de 19 d’octubre de 1983).

Dintre dels seus objectius hi ha la creació i foment de totes aquelles activitats culturals, recreatives i esportives, les quals vagin destinades al cultiu intel·lectual i d’esplai de les persones. Preservació de la llengua i la cultura catalana dins l’àmbit d’aquesta finalitat o objecte, seran pròpies de la Fundació totes aquelles activitats que, amb caràcter desinteressat i sense ànim de lucre, siguin ordenades, encara que sigui indirectament, cap a la finalitat esmentada.

FUNDACIÓ PRIVADA DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA es va constituir el 2005 amb NIF G63806756 i seu actual a l’Av. Francesc Marimon, núm. 83-89, del terme municipal d’Esparreguera (CP 08292), Barcelona, amb inscripció en el Registre d’Entitats Municipal núm. 34, i al registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya Secció 1a, número 2119.

Entitat guardonada per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi 2012.

En números

Consulta en PDF
Consulta en PDF