El passat diumenge 1 de desembre, a les 10 del matí, a la Sala Petita de La
Passió, es va dur a terme el tercer col·loqui del cicle de debats Parlem de
Passió . Amb aquest debat es tancava la sèrie de tres xerrades que l’entitat
ha organitzat aquesta tardor amb la intenció de conèixer l’opinió dels seus
col·laboradors sobre el futur de l’entitat.

El debat es va dividir en dos apartats. En el primer, es va analitzar la
situació actual de l’entitat a nivell intern i es va debatre l’evolució que
aquesta ha de seguir en els propers anys. Per la seva banda, la segona de
les parts va tractar la relació de l’entitat amb la resta del municipi.
Per parlar de tots aquests temes es va convidar als expresidents de La
Passió d’Esparreguera, a l’actual regidor d’educació, infància i cultura i al
batlle del municipi. Així, la taula estava formada per l’Eloi Mestre, l’Artur
Espinach, en Francesc Ribera, en Manel Roca, en Jaume Cassi i en Josep
Cuscó, com a expresidents de l’entitat, i en Juan Jurado i l’Eduard Rivas,
com a representants de l’administració local. El expresidents Pere Vendrell
i Josep Borràs van excusar la seva presència per motius personals.

El debat es va desenvolupar en tot moment amb fluïdesa i dinamisme,
dins d’un ambient relaxat i cordial. Tots els participants van destacar la
feina realitzada per La Passió d’Esparreguera com a un dels puntals
culturals del municipi i van transmetre la necessitat de potenciar al màxim
l’entitat per poder continuar fent aquesta tasca en les millors condicions
possibles de cara al futur. En aquest sentit, es va constatar una bona
sintonia entre l’actual junta de l’entitat i l’ajuntament de la vila. Uns i altres
van coincidir en valorar que l’actual moment és idoni per cercar fórmules
d’entesa que permetin afrontar els reptes de futur i assolir més recursos
pel manteniment i millora de les actuals instal·lacions, sense la pèrdua
d’independència de l’entitat.