LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA CONSOLIDA LES DUES VERSIONS DE L’ESPECTACLE I REFORÇA UN INCREMENT SOSTINGUT EN EL NOMBRE D’ESPECTADORS.

La Passió d’Esparreguera ha finalitzat aquest 1 de maig amb èxit les representacions de la temporada 2024, aconseguint els seus objectius. Els dos formats de l’espectacle s’han consolidat amb èxit, a la vegada que s’ha registrat un notable augment en el nombre d’espectadors, continuant la tendència positiva de temporades anteriors. A més, cal remarcar que l’Entitat ha vist incrementar tant el nombre com la participació dels seus col·laboradors en l’espectacle.

DOS FORMATS: UNA PASSIÓ

Fa dues temporades, l’entitat va encetar l’empresa d’oferir dues versions de l’espectacle: la tradicional i el nou format. Aquesta temporada ha suposat la consolidació d’aquesta complexa dinàmica. Això ha permès una millora en la configuració dels personatges, aconseguint una major expressivitat i emotivitat en la interpretació. S’ha millorat en fluïdesa i seguretat en els canvis d’escena del nou format, afavorint un desenvolupament gairebé ininterromput de la trama argumental. A més, les millores en la sonorització han resolt una demanda recurrent del públic, assegurant una millor experiència acústica.

INCREMENT D’ESPECTADORS/ES

La Passió d’Esparreguera ha superat el nombre d’espectadors/es de la temporada anterior, arribant a una xifra de 5.811. Aquest fet consolida la trajectòria ascendent de l’espectacle. Les enquestes de valoració han reflectit una acollida favorable per part del públic, tant pel format tradicional com pel nou.

MÉS COL·LABORADORS I COL·LABORADORES

Aquest èxit no hauria estat possible sense la implicació i l’esforç dels gairebé un miler de persones que fan possible l’espectacle. La seva dedicació ha estat fonamental per al bon desenvolupament dels dos formats. A més, aquest any s’ha registrat un notable interès per part de nous col·laboradors, que s’han sumat a l’entitat amb entusiasme. La temporada va finalitzar amb un dinar de germanor al qual van assistir prop de 500 persones. Aquest acte va significar el tancament de les representacions d’enguany i l’inici dels preparatius de La Passió d’Esparreguera 2025. L’Entitat continua el seu camí sense aturar-se.

Descarrega la nota de premsa aquí.