La Passió d’Esparreguera consolida les dues versions de l’espectacle i referma un augment sostingut d’espectadors.

El passat dilluns 1 de maig La Passió d’Esparreguera va finalitzar les representacions de la temporada 2023 assolint amb èxit els objectius que s’havia plantejat abans del seu inici. Els dos formats de l’espectacle s’han consolidat i el nombre d’espectadors s’ha tornat a incrementar, reforçant així la tendència positiva iniciada en temporades anteriors. A més, cal destacar que l’Entitat ha augmentat en nombre de col·laboradors/es, així com en la participació d’aquests/es en l’espectacle.

DOS FORMATS: UNA PASSIÓ
La passada temporada l’Entitat va iniciar el repte d’oferir als espectadors/es dues versions de l’espectacle: la versió tradicional i el nou format. Aquesta temporada ha estat la consolidació d’aquest projecte i la interiorització d’aquesta complexa dinàmica. Tot plegat ha permès que es pogués treballar millor la configuració dels personatges i que s’hagi pogut assolir major expressivitat i emotivitat en la interpretació. També cal assenyalar que s’ha guanyat en fluïdesa i seguretat en els canvis d’escena del nou format, aconseguint que la trama argumental avanci gairebé sense interrupcions. Per últim, les actuacions destinades a la millora de la sonorització han facilitat l’arribada del so a la sala, solucionant d’aquesta manera una demanda habitual de l’espectador/a.

MÉS ESPECTADORS/ES
Les dues versions de l’espectacle han superat el nombre d’espectadors/es de la temporada anterior. L’espectacle de La Passió d’Esparreguera ha estat vist per 5.643 espectadors, fet que representa una millora de més 630 espectadors respecte l’any passat i que consolida la línia iniciada en anys anteriors. També cal esmentar que mitjançant les enquestes de valoració hem pogut constatar la bona acollida que tots dos formats han tingut entre el públic que ens ha visitat.

MÉS COL·LABORADORS I COL·LABORADORES
Tota aquesta gran feina no hauria estat possible sense la implicació, l’esforç i la dedicació de totes i cadascuna de les persones que conformen l’espectacle, els veritables responsables de l’èxit i la força que permet que l’Entitat pugui dur a terme el repte de representar dos formats. En aquest sentit, volem destacar que durant aquesta temporada moltes persones s’han interessat pel funcionament intern de l’Entitat i han entrat a formar part d’ella. Tots plegats començarem a preparar la temporada 2024. La Passió no s’atura.

Descarrega la nota de premsa aquí.