L’Espectacle

ESCENES HISTÒRIQUES

Escenes que fan història

Un recull de les escenes de sempre, però del segle passat.

Escenes històriques

del segle XX

Elecció dels apòstols

Llei Mosaica

Conversió de la samaritana

Sermó de la muntanya

Multiplicació de pans i peixos