El Espectáculo

LAS ESCENAS

Vuelven les representaciones de ‘La Passió d’Esparreguera’ en 
formato tradicional (mañana y tarde) juntamente con la. estrena de un nuevo formato (2h i 30min)

Formato tradicional

Mañana – 1ª PARTE

«Vida pública de Jesús»

Acto primero

«Preludi musical del matí.
Elecció dels apòstols
Llei mosaica
Conversió de la samaritana
Sermó de la muntanya
Quadre dels nens i Festa de la llum»

Acto segundo

«Resurrecció de Llàtzer
Entrada a Jerusalem
Convit de Betània
Jesús foragita els mercaders del Temple
Comiat de Jesús i Maria
Sant Sopar»

Tarde – 2ª PARTE

«Pasión, muerte y resurrección»

Acto tercero

«Preludi musical de la tarda
Jesús a l’hort de Getsemaní
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí i procés religiós contra Jesús
Suïcidi de Judes»

Acto cuarto

«Jesús davant Pilat
Jesús davant Herodes
Jesús novament davant Pilat
Flagel·lació
Jesús és condemnat a mort
Maria coneix la sentència
Camí del Calvari
La Verònica (quadre plàstic)
Crucifixió
Llançada
Davallament de la creu
Enterrament
Centurió davant Pilat
Resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols + Epíleg
Glòria»

Nuevo formato

Acto Primero

«Preludi musical
Jesús elegeix els apòstols
Complot d’Annàs
Sermó de la muntanya
Jesús ressuscita a Llàtzer
Jesús entra a Jerusalem
Traïció de Judes
Sant Sopar
Comiat de Jesús i Maria
A l’hort de Getsemaní
Maria sap que Jesús és pres
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Nicodem)
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Arimatea)
Suïcidi de Judes
Pilat i Clàudia»

Acto Segundo

«Jesús davant Pilat
40 assots
Pilat condemna a Jesús
Maria sap que Jesús és condemnat
Carrer de l’Amargura + Verònica
Crucifixió + Llançada
Davallament
Enterrament i resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols
Glòria»

Escenas en imágenes

Elección de los apóstoles

Sanedrino

Conversión de la samaritana

Sermón de la montaña

Multiplicación de panes y peces

Escenas de otra época