The Show

SCENES

The performances of ‘La Passió d’Esparreguera’ return in
traditional format (morning and afternoon) together with the premiere of a new format (2h and 30 min)

Traditional format

1st PART (morning)

“Vida pública de Jesús”

1st Act

“Preludi musical del matí.
Elecció dels apòstols
Llei mosaica
Conversió de la samaritana
Sermó de la muntanya
Quadre dels nens i Festa de la llum”

2nd Part

“Resurrecció de Llàtzer
Entrada a Jerusalem
Convit de Betània
Jesús foragita els mercaders del Temple
Comiat de Jesús i Maria
Sant Sopar”

2nd PART (afternoon)

“Passió, mort i ressurrecció”

3rd Act

“Preludi musical de la tarda
Jesús a l’hort de Getsemaní
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí i procés religiós contra Jesús
Suïcidi de Judes”

4rt Act

“Jesús davant Pilat
Jesús davant Herodes
Jesús novament davant Pilat
Flagel·lació
Jesús és condemnat a mort
Maria coneix la sentència
Camí del Calvari
La Verònica (quadre plàstic)
Crucifixió
Llançada
Davallament de la creu
Enterrament
Centurió davant Pilat
Resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols + Epíleg
Glòria”

 

New format

1st Act 

“Preludi musical
Jesús elegeix els apòstols
Complot d’Annàs
Sermó de la muntanya
Jesús ressuscita a Llàtzer
Jesús entra a Jerusalem
Traïció de Judes
Sant Sopar
Comiat de Jesús i Maria
A l’hort de Getsemaní
Maria sap que Jesús és pres
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Nicodem)
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Arimatea)
Suïcidi de Judes
Pilat i Clàudia”

2nd Act

“Jesús davant Pilat
40 assots
Pilat condemna a Jesús
Maria sap que Jesús és condemnat
Carrer de l’Amargura + Verònica
Crucifixió + Llançada
Davallament
Enterrament i resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols
Glòria”

Scenes frame to frame

Scenes in pictures

Elecció dels apòstols

Sanedrí

Conversió de la samaritana

Sermó de la muntanya

Multiplicació de pans i peixos

Scenes from another era