Die Show

DIE SZENEN

‚La Passió d’Esparreguera‘ wird in 2 Teilen dargestellt:
einer morgens und der andere nachmittags

ERSTER TEIL (morgens)

„Vida pública de Jesús“

Zuerst Handeln:
– – – – –
Preludi musical del matí
Pròleg
Elecció dels apòstols 
Conversió de la samaritana
Sermó de la muntanya
Llei mosaica
Festa de la llum

Akt Zwei:
– – – – –
Resurrecció de Llàtzer
Entrada a Jerusalem
Convit de Betània
Jesús foragita els mercaders del Temple
Comiat de Jesús i Maria
Sant Sopar

TEIL ZWEI (nachmittags)

„Passió, mort i ressurrecció“

Akt Drei:
– – – – –
Preludi musical de la tarda
Sessió del Sanedrí
Jesús a l’hort de Getsemaní
Jesús davant Annàs
Negacions i penediment de Pere
Procés religiós contra Jesús
Suïcidi de Judes

Akt Vier
– – – – –
Jesús davant Pilat
Jesús davant Herodes
Jesús novament davant Pilat
Flagel·lació
Jesús és condemnat a mort
Maria coneix la sentència
Camí del Calvari
El Cirineu (quadre plàstic)
La Verònica (quadre plàstic)
La crucifixió
La llançada (quadre plàstic)
El davallament de la creu
L’enterrament
Venanci davant Pilat
La resurrecció
Epíleg
Glòria

Szenen in Bildern

Elecció dels apòstols

Sanedrí

Conversió de la samaritana

Sermó de la muntanya

Multiplicació de pans i peixos

Szenen aus einer anderen Zeit