L’Espectacle

LES ESCENES

Tornen les representacions de La Passió d’Esparreguera en
format tradicional (matí i tarda) juntament amb l’estrena d’un nou format (2h i 30min)

Format tradicional

Matí – 1ª PART

“Vida pública de Jesús”

Acte primer

Preludi musical del matí.
Elecció dels apòstols
Llei mosaica
Conversió de la samaritana
Sermó de la muntanya
Quadre dels nens
Festa de la llum

Acte segon

Resurrecció de Llàtzer
Entrada a Jerusalem
Convit de Betània
Jesús foragita els mercaders del Temple
Comiat de Jesús i Maria
Sant Sopar

Tarda – 2ª PART

“Passió, mort i ressurrecció”

Acte tercer

Preludi musical de la tarda
Jesús a l’hort de Getsemaní
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí i procés religiós contra Jesús
Suïcidi de Judes

Acte quart

Jesús davant Pilat
Jesús davant Herodes
Jesús novament davant Pilat
Flagel·lació
Jesús és condemnat a mort
Maria coneix la sentència
Camí del Calvari
La Verònica (quadre plàstic)
Crucifixió
Llançada
Davallament de la creu
Enterrament
Centurió davant Pilat
Resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols + Epíleg
Glòria

 

Nou format

Acte Primer

Preludi musical
Jesús elegeix els apòstols
Complot d’Annàs
Sermó de la muntanya
Jesús ressuscita a Llàtzer
Jesús entra a Jerusalem
Traïció de Judes
Sant Sopar
Comiat de Jesús i Maria
A l’hort de Getsemaní
Maria sap que Jesús és pres
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Nicodem)
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Arimatea)
Suïcidi de Judes
Pilat i Clàudia

Acte Segon

Jesús davant Pilat
40 assots
Pilat condemna a Jesús
Maria sap que Jesús és condemnat
Carrer de l’Amargura + Verònica
Crucifixió + Llançada
Davallament
Enterrament i resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols
Glòria

Escenes en imatges

Elecció dels apòstols

Sanedrí

Conversió de la samaritana

Sermó de la muntanya

Multiplicació de pans i peixos

Escenes d'una altra època