L’Espectacle

LES ESCENES

Tornen les representacions de La Passió d’Esparreguera en 
format tradicional (matí i tarda) juntament amb l’estrena d’un nou format (2h i 15 min)

Format tradicional

Matí – 1ª PART

“Vida pública de Jesús”

Acte primer

Preludi musical del matí.
Elecció dels apòstols
Llei mosaica
Conversió de la samaritana
Sermó de la muntanya
Quadre dels nens i Festa de la llum

Acte segon

Resurrecció de Llàtzer
Entrada a Jerusalem
Convit de Betània
Jesús foragita els mercaders del Temple
Comiat de Jesús i Maria
Sant Sopar

Tarda – 2ª PART

“Passió, mort i ressurrecció”

Acte tercer

Preludi musical de la tarda
Jesús a l’hort de Getsemaní
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí i procés religiós contra Jesús
Suïcidi de Judes

Acte quart

Jesús davant Pilat
Jesús davant Herodes
Jesús novament davant Pilat
Flagel·lació
Jesús és condemnat a mort
Maria coneix la sentència
Camí del Calvari
La Verònica (quadre plàstic)
Crucifixió
Llançada
Davallament de la creu
Enterrament
Centurió davant Pilat
Resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols + Epíleg
Glòria

 

Nou format

Acte Primer

Preludi musical
Jesús elegeix els apòstols
Complot d’Annàs
Sermó de la muntanya
Jesús ressuscita a Llàtzer
Jesús entra a Jerusalem
Traïció de Judes
Sant Sopar
Comiat de Jesús i Maria
A l’hort de Getsemaní
Maria sap que Jesús és pres
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Nicodem)
Negacions de Pere
Sessió del Sanedrí. Procés de Jesús (Arimatea)
Suïcidi de Judes
Pilat i Clàudia

Acte Segon

Jesús davant Pilat
40 assots
Pilat condemna a Jesús
Maria sap que Jesús és condemnat
Carrer de l’Amargura + Verònica
Crucifixió + Llançada
Davallament
Enterrament i resurrecció
Aparició a Maria
Aparició als apòstols
Glòria

Escenes en imatges

Elecció dels apòstols

Sanedrí

Conversió de la samaritana

Sermó de la muntanya

Multiplicació de pans i peixos

Escenes d'una altra època