Temporada 2021 de La Passió d'Esparreguera

” La Passió d’Esparreguera ha rebut oficialment el llegat de la música de La Passió”

Avui, seguint la voluntat manifestada pel Mestre Josep Borràs en el seu testament, la Passió d’Esparreguera ha rebut oficialment el llegat de la música de l’espectacle de la Passió.

Agraïm profundament al mestre Borràs i a la seva família aquest acte de generositat i ens comprometem a  fer sonar amb orgull  la seva música, fent perdurar el seu record generació rere generació.

Esperem que es donin aviat  les condicions que permetin a totes les col·laboradores i col·laboradors, esparreguerines i esparreguerins, retre-li  el merescut homenatge que tindrà lloc al que serà, per sempre, el seu Teatre.