La Generalitat de Catalunya i el Departament de Cultura van atorgar una subvenció en concepte d’obres de restauració i conservació d’equipaments culturals a la Fundació La Passió d’Esparreguera.

 L’objecte d’aquesta subvenció era contribuir durant el període 2018-2019 a l’adequació d’equipaments culturals (teatres auditoris, sales polivalents, ateneus, casals de cultura i altres equipaments culturals) propietat de fundacions i associacions amb domicili social a Catalunya.

Una part de l’import econòmic destinat a aquesta subvenció provenen de cabals que atorga la Junta d’Herències de la Generalitat de Catalunya.