L’Espectacle

ELS ORÍGENS

Les actuals passions són una evolució lògica dels anomenats misteris.

Misteri fou una representació dramàtica d’origen medieval en la qual eren escenificats passatges de la vida de Jesús, de la Mare de Déu o alguns sants.

Posteriorment el gènere evolucionà: l’escenografia es complicà, les representacions sortiren de l’interior de l’església cap a les places, la música abandonà cada cop més el seu paper preponderant, els clergues deixaren de ser els únics actors, es formaren cofraries, intervingué la mímica…

Aquesta evolució continuada feu que al segle XIV, els misteris ja s’haguessin convertit en autèntiques representacions teatrals.

De l’origen de la nostra Passió en consta l’existència d’una carta, datada de 1611, en què uns veïns de la vila de Sant Llorenç d’Hortons s’adrecen a uns familiars d’Esparreguera anunciant-los que vindran a la vila per veure les representacions de La Passió.

L’any 1860, després d’una llarga interrupció, s’iniciaren les representacions en un local tancat, i s’obrí així l’etapa pròpiament històrica de La Passió d’Esparreguera, tal i com la coneixem avui dia.

L’afany dels homes del Patronat, des del 1957, es concretà amb la construcció de l’actual teatre, projecte iniciat el 1958 i inaugurat el 1969.

Coneix més del nostre Teatre >>

La Passió en el segle XX

De 1900 a 1920

Grup de Governants (1906)

Jesús davant de Pilat (1923)

Entrada a Jerusalem – La Estrella (1926)

De 1920 a 1940

Entrada a Jerusalem (1926)

Sant Sopar (Teatre de l’Ateneu, 1935)

Magdalena (1928)

Crucifixió (1935)

Entrada a Jerusalem (1936)

Jesús davant Pilat (1934)

De 1940 a 1960

Sant sopar (1941)

Baptisme de Jesús (1948)

Sermó de la muntanya (1958)

De 1960 a 1980

Sessió del Sanedrí (1960)

Convesió de la samaritana (1970)

Entrada a Jerusalem (1979)

De 1980 a 2000

Escena (1985)

Entrada a Jerusalem (1996)

Entrada a Jerusalem (1997)

La Passió d’Esparreguera fou declarada d’interès nacional l’any 1983.

L’Espectacle

ELS TEXTOS