L’Espectacle

ELS CARTELLS

La història de La Passió en format cartell: fotografies i grafismes d’època

Fotografia, pintura i disseny gràfic de totes les dècades

Un resum de la història de La Passió vista des dels cartells publicitaris.

Els cartells de La Passió reflecteixen les tendències estètiques i artístiques de cada època. Hi trobem els estils propis de cada dècada, l’explosió del color i les noves tècniques digitals entre d’altres i les idees originals partint de l’entorn social de cada moment.

Hi trobem detalls interessants en ells, com el nom d’ESPARRAGUERA (la 3a vocal és una “a”) o bé repeticions de cartells amb poques variacions durant alguns anys.

Cartells de La Passió del segle XIX, XX i XXI

De 2011 a 2020

De 2020 a l’actualitat

La Passió d’Esparreguera fou declarada d’interès nacional l’any 1983.