Esparreguera, 25 de març de 2021

Benvolgut col·laborador,

Ens complau convocar-te  a les eleccions que tindran lloc el proper 1 de maig, per tal de procedir a la renovació de la meitat dels membres del Consell Executiu, segons marquen els estatuts de l’entitat.

El procés serà el següent :

  • Votacions: de 9.30h a 13.30h
  • Escrutini: 13.30h
  • Proclamació: acabat l’escrutini.

REGLAMENTACIÓ

Electors: Tenen la condició d’electors els associats i les associades a partir dels 16 anys d’edat, amb un any d’antiguitat.  Podeu consultar el cens electoral a la secretaria i a taquilla del teatre de 17h a 20h.

Candidats:  Poden presentar candidatura els associats i les associades amb un mínim de dos anys d’antiguitat, i que acreditin tenir els 18 anys d’edat.

Termini de la presentació de candidatures: a les 20.00h del dia 13 d’abril.

Vacants a cobrir: 7 membres del Consell Executiu.

Per presentar-se a les eleccions, cal omplir el formulari que hi ha aquí, adjuntar-hi una fotografia de carnet i fer-ho arribar a la secretaria o a la taquilla del Patronat.

El Consell Executiu del Patronat de La Passió farà públics els noms dels qui es presentin com a candidats voluntaris.

 

CALENDARI ELECTORAL

  • Termini de presentació de candidatures: 13 d’abril, a les 20.00h
  • Resolució d’incidències i publicació candidats: 14 d’abril, a les 20.00h
  • Votació: 1 de maig, de 9.30h a 13.30h
  • Resolució d’empats: 2 de maig.
  • Constitució del nou Consell: 11 de maig.
  • Elecció del nou President: 1 de juny com a data màxima.

* Les votacions tindran lloc a les instal·lacions del Teatre La Passió.