L’Espectacle

ELS TEXTOS

– sobre aquestes línies autors dels textos de La Passió –

La versió actual és una creació de l’artista esparreguerí Ramon Torruella Satorra, estrenada l’any 1960, que es manté fidel als textos evangèlics i s’adapta a la vegada a la nostra realitat més immediata.

Que els textos de La Passió formin part d’un espectacle totalment viu que es representa una desena de vegades cada any, provoca que la lletra agafi una dinàmica pròpia i que amb el temps es vagin acumulant diverses variants sobre el text original, sense perdre mai la forta sensació de veracitat i coherència argumental del text original.

Els autors

L’Espectacle

LA MÚSICA