A la darrera convocatòria d’eleccions les 7 candidatures acceptades com a vàlides van constituir exactament el cinquanta per cent dels membres del Consell Executiu que s’havien de renovar, tal i com indica l’article 26 dels Estatuts vigents.

El passat 9 de maig es va designar el nou Consell Executiu de La Passió Les noves incorporacions que formaran part d’aquesta Junta són en Quim Durà, la Margarida Font, l’Alecs Guixà i l’Èric Rangel. Repeteixen mandat la Maria Altadill, la Nani Guevara i el Sergi Luna.

Durant les següents setmanes es nomenaran els càrrecs de la segona Junta paritària de la història, formada per 7 dones i 7 homes.