Esparreguera, 24 de març de 2023

Benvolgut/da col·laborador/a,

Se’t convoca a les eleccions que tindran lloc el proper 29 d’abril, per tal de procedir a la renovació de la meitat dels membres del Consell Executiu, segons marquen els estatuts de l’entitat.

El procés serà el següent :

  • Votacions: de 17 h a 21 h
  • Escrutini: 21 h
  • Proclamació: acabat l’escrutini.

REGLAMENTACIÓ

Electors: Tenen la condició d’electors els associats i les associades a partir dels 16 anys d’edat, amb un any d’antiguitat. Podeu consultar el cens electoral a la taquilla del teatre de 18.30 h a 20.30h de dilluns a divendres.

Candidats:  Poden presentar candidatura els associats i les associades amb un mínim de dos anys d’antiguitat, i que acreditin tenir els 18 anys d’edat.

Termini de la presentació de candidatures: a les 20 h del dia 12 d’abril.

Vacants a cobrir: 7 membres del Consell Executiu.

Per presentar-se a les eleccions, cal omplir el formulari que hi ha a aquí, adjuntar-hi una fotografia de carnet i fer-ho arribar a la secretaria (matins de 10h a 13h) o a la taquilla del Patronat (tardes de 18.30h a 20.30h).

El Consell Executiu del Patronat de La Passió farà públics els noms dels qui es presentin com a candidats voluntaris.

 CALENDARI ELECTORAL

  • Termini de presentació de candidatures: 12 d’abril, a les 20 h
  • Resolució d’incidències: 13 d’abril, a les 20 h
  • Votació: 29 d’abril, de 17 h a 21 h
  • Resolució d’empats: 1 de maig.
  • Constitució del nou Consell: 15 de maig.
  • Elecció del nou President: 29 de maig com a data màxima.

* Les votacions tindran lloc a a les instal·lacions del Teatre La Passió.