Comunicat sobre la cancel·lació de l’espectacle de David Guapo a Esparreguera el passat 18 de novembre de 2022. 

L’espectacle del monologuista DAVID GUAPO va ser cancel·lat, per causes totalment alienes a la nostra entitat, per part del programador MUSICA Y SAL 2020, S.L., empresa organitzadora de l’espectacle.

La Passió d’Esparreguera, en aquest cas, llogava el Teatre al programador, amb la confiança d’un espectacle i un artista que ha visitat  diverses vegades la nostra població.

Per tant, MÚSICA Y SAL 2020, S.L. és l’organitzador únic, així com també és l’empresa que ha venut i cobrat l’import de les entrades mitjançant la seva plataforma www.mastickets.es, web registrada a nom de la mateixa societat, MÚSICA Y SAL 2020, S.L .

La Passió d’Esparreguera està instant al promotor a retornar de manera immediata els diners de les entrades que encara estiguin pendents i atendrà a aquelles persones que així ens ho demanin per informar de les gestions a realitzar per assolir la totalitat de la devolució de les entrades venudes.