La Passió d’Esparreguera és una entitat cultural i artística sorgida de l’esforç de tot un poble. Els drets humans, sobretot els referents a la llibertat d’expressió, manifestació i pensament, són inherents a la nostra pròpia raó de ser. Lamentablement creiem que, a hores d’ara, aquests drets estan seriosament qüestionats.

Reclamem la llibertat dels líders polítics i socials empresonats. Així mateix, reclamem que els assumptes de caire polític es resolguin en l’àmbit de la política i la negociació. Creiem
fermament que només el diàleg ens podrà acostar a una solució.

També volem traslladar la nostra solidaritat i suport a les persones privades de llibertat i a les seves famílies.