Cal Gustós

(1,3 km 19 min caminant)
Disponibilitat per a grups, màxim 30 persones
Accessible

Plaça Sant Magí núm. 2. Esparreguera

Cuina mediterrània
Preu mig 20 €

}

Horari:
Dimarts a divendres de 9h a 16h
Divendres de 21h a 23h
Dissabtes de 9h a 16h i de 21h a 23h
Diumenges de 9h a 16h

Tlf. 617 777 894 (Dani) | Facebook