“Àgora Barcelona International School presenta: BEYOND THE STARS!

17 DE MAIG a LES 17:45H, a la Sala Gran del Teatre de La Passió d’Esparreguera.

En un univers paral·lel, existeixen set planetes amb els noms de Natura, Civilitzacions, Musical, Matemàtics, Aigua, Llum i Desert. Cada planeta té les seves pròpies peculiaritats que es reflecteixen en els seus habitants i en el seu entorn, ja que han treballat fermament els diferents atributs del PYP, IB, Kangaroo, Innovamat, Silenole, Weellbeing, Conservatori del Liceu  i tenen fortes conviccions i aprenentatges de Llengües, Cultures i ben instruïts en Ciènces i en Valors.

Un personatge molt conegut per nosaltres ha decidit envair-los…

Ho aconseguirà?

——————————————————————————————————–

En un universo paralelo, existen siete planetas con los nombres de Naturaleza, Civilizaciones, Musical, Matemáticas, Agua, Luz y Desierto. Cada planeta tiene sus propias peculiaridades que se reflejan en sus habitantes y en su entorno, ya que han trabajado diligentemente en los diferentes atributos del PYP, IB, Kangaroo, Innovamat, Silenole, Wellbeing, Conservatorio del Liceo y tienen fuertes convicciones y aprendizajes de Idiomas, Culturas, y están bien instruidos en Ciencias y en Valores.

Un personaje muy conocido por nosotros ha decidido invadirlos…

¿Lo logrará?

 ————————————————————————————————————————-

In a parallel universe, there are seven planets called Nature, Civilizations, Musical, Matemathics, Water, Light and Desert. Each planet has its own peculiarities that are reflected in its inhabitants and environment, as they have diligently worked on various attributes of PYP, IB, Kangaroo, Innovamat, Silenole and Wellbeing, Liceo Conservatory and have strong convictions and knowledge of Languages, Cultures, and being well-versed in Science and Values.

Someone who is very familiar to us has decided to invade them…

Will they succeed?  

Preu: 10 € 

Inici: 17.45h (durada aprox 90min)

Organitza: AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA

(límit de 12 entrades per compra)

COMPRA LA TEVA ENTRADA AQUÍ (a partir del 15 d'abril)