L'Espectacle Programació Entitat
 
CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”

CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”
13 de juny de 2018


Tal i com disposen els articles dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”, i segons Acord adoptat a l’efecte pel plenari del Consell Executiu de l’Associació, es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme a la Sala Petita de LA PASSIÓ, el proper divendres 29 de juny de 2018 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2. Informe general de la Presidència del Consell Executiu de l’Associació i del Patronat de la Fundació.
3. Informe i anàlisis econòmic. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes anual i Pressupost per l’exercici 2018-2019
4. Informe de la Temporada 2018 de “La PASSIÓ”
5. Exposició de les Activitats de l’Entitat, des de maig-2017 a maig del 2018
6. Informe de les Seccions de l’Entitat
7. Estatuts. Adaptació a la nova llei 4/2008
8. Proposta de noves quotes
9. Precs i preguntesESPARREGUERA, 11 de juny de 2018
Fes clic a la imatge per ampliar-la
 
 
Comprar entrades a Ticketea Lloguer d'espais Restaurants Descomptes per a grups

La Passió d'Esparreguera  -  Un espectacle de magnituds èpiques únic a Europa
5 hores de teatre, 300 actors, orquestra i cor en directe, un auditori per a 1.700 espectadors i l'emoció d'una història universal

 Fundació Privada de La Passió d'Esparreguera, 2019 / info@lapassio.net / 93 777 15 87